Vad är svensk militärsabel?

Vad vi menar med svensk militärsabel är den fäktstil som utformades i början av artonhundratalet av Per Henrik Ling och som lärdes ut till svenska fotsoldater och officerare i närmare hundra år, under den tid då vapnet fortfarande var någorlunda aktuellt att faktiskt användas i strid. Vi utgår från de manualer svenska militären använde under denna period (ca 1815-1915) men hämtar också inspiration från andra länders liknande traditioner ibland.

Denna fäktstil skiljer sig av uppenbara skäl rätt mycket från modern sportsabel, framför allt så som denna har utvecklats efter att den elektriska poängräkningen infördes. Vapnet vi tränar för är till att börja med runt tre gånger tyngre och inte flexibelt. Vi använder inte konstlade regler av typen "otillåtna träffområden" eller restriktioner i rörelser såsom att fäktas på en pist. Fotarbetet i militärsabel innehåller en hel del traverserande, cirklande och attacker ur linjen och är således mycket mindre linjärt än sportfäktningens. Passerande fotarbete är vanligt, det vill säga att man inte inte står med en fot främst hela tiden. De flesta hugg är kraftfulla och bör vara skärande, och utförs ofta efter en full rotation (moulinette) för att få ytterligare kraft.

Vi förbjuder heller inte i vår vanliga träning närkamp såsom slag, sparkar , kast och avväpningar utan tränar tvärtom en hel del sådant. Dock tränar vi även för att kunna genomföra en "gentlemannamässig duell" där enligt tidens sed närkampen var förbjuden, så elever förväntas kunna strida både med och utan dessa tekniker på ett disciplinerat sätt. Eftersom det ingår kast ingår det även falltekniksträning.

I sin enklaste form är det ett rätt komprimerat och snabbt inlärt system (att bemästra det till fullo är förstås en annan sak) med fyra garder/parader (sekund, ters, kvart, kvint) sex hugg (priminom, primutom, sekund, ters, kvart, kvint) och två stötar (ters, kvart).  De flesta av dessa finns också i hög och låg variant. Därtill kommer efter hand en stor mängd variationer och mer specialiserade tekniker.

GHFS sabel

youtube new_logo

histfenc