Texter för sabelkursen

Här följer en del av de texter vi använder oss av i undervisningen. Ni kan ladda ner dem fritt, men publicera inte om dem eller använd dem till något annat än personligt bruk eller undervisning utan att först kontakta Andreas Engström (gäller inte dokumenten på tyska och engelska, de har i vissa fall egna copyrightregler som förklaras i början av själva dokumenten). OBS! Alla elever i GHFS sabelkurs förväntas läsa åtminstone kursplanen och 1893-manualen, gärna fler!

Kursplan för sabelkursen

Innehåller en kort beskrivning av kursens upplägg och syfte och lista av de moment man förväntas tillägna sig som elev.

Kursplan

 

Skandinaviska manualer

Alla passar utmärkt att skrivas ut i A5-booklet-format (utom möjligen Ling), om man har en skrivare som fixar det. Blir utmärkta små instruktionsböcker man kan ha med sig överallt. :-)

Instruktion i sabelfäktning till fots (Anonym, 1893)

Denna manual är pedagogisk och kortfattad och har utmärkta illustrationer. Vi använder den därför som vår mest grundläggande text i undervisningen.

Stockholm 1893

Förslag om gymnastikens nytta och nödvändighet för soldaten i allmänhet (Per Henrik Ling, 1820)

Detta är inte direkt en komplett manual och gavs inte ut i tryck förrän fyrtio år senare, då som en del av utgivningen av Lings samlade verk och rekonstruerad från Lings handskrivna anteckningar. Ling lämnade 1820 in ett dokument till reglementskommittén, innehållande ett långt förslag (som inte antogs i denna form) om gymnastik och fysiska övningar för de meniga soldaterna. Detta innefattade också förslag till undervisning i värja, sabel och bajonett, och det är denna del jag lagt upp här. Sabeldelen baserar sig till stor del på värjdelen, som bör läsas först. 

Som sabelmanual är den rätt svårbegriplig, samtidigt som den inkluderar många intressanta förklaringar och utläggningar som saknas i de mer pragmatiska och kortfattade manualerna som kom senare. Det är lätt att se att detta är den tidigaste grunden till det system som senare Hafström med flera vidareutvecklade, vilket förstås gör den mycket intressant för oss.

Ling 1820

Handbok för Götha Artilleri-regementes intruktörer i sabelhuggning (Jonas August Hafström, 1845)

Detta är den tidigaste fullständiga manual vi har. Den är inte skriven av Hafström personligen, men beskriver metoden utvecklad av honom, och är baserad på en (så vitt jag vet) outgiven och förlorad manual skriven av honom. Så jag sätter honom som författare i brist på bättre. 

Hafström 1845

Haandbog i sabelhugning (Anonym, 1849)

Detta är en översättning till norska av manualen från 1845, men översättaren har gjort vissa förändringar och tillägg, som enligt honom till största delen härrör från en recension av 1845-manualen gjord av Hafström själv. 

Trondhjem 1849

Sabelhugningsreglement (Anonym, 1860)

Den enda "fristående" manualen på norska jag känner till hittills (som inte är en direkt översättning av en svensk manual). Denna har det kanske enklaste och mest avskalade systemet av alla, bland annat använder den över huvud taget inte hugg underifrån. 

Christiania 1860

Allmän gymnastisk fäktlära (Gustaf Nyblaeus, 1867)

Nyblaeus försöker (kanske lite väl mycket) generalisera fäktteori till alla typer av vapen. Den lite spretiga boken behandlar både rapir, sabel, stav, dolk, svärd, spjut, sköldar och mycket annat. Han lägger mest tid på rapir, men även en hel del på sabel. Som sabelmanual är den på egen hand nästan oanvändbar, men han har mängder av intressant teori och observationer som gör boken till ett utmärkt komplement till de mer renodlade manualerna.

Nyblaeus 1867 Beware, 50MB PDF.

Handbok för undervisning i sabelfäktning till fot (Reinholdt Silfversvärd, 1868)

Denna manual är mer utförlig än 1893:an och innehåller också mer instruktioner till intruktören själv.

Silfversvärd 1868

Reglemente i bajonett- och sabelfäktning för kongl. flottan (Lars Mauritz Törngren, 1882)

Det bör påpekas att medan bajonettdelen är tämligen fristående hänvisar sabeldelen ofta till bajonettdelen och är egentligen inte komplett utan den. Figurerna publicerades egentligen i ett separat planschverk, men jag har inkluderat dem i dokumentet.

I boken ingår också två långa stycken med detaljerad kursplan och övningar för båda sorternas fäktning. Jag har inte orkat scanna in dessa än, och de är kanske inte heller av så stort intresse för så många.

Törngren 1882

Övriga texter

Detta är texter som inte faller inom det skandinaviska systemet för fäktning till fots, men som ändå kan vara intressanta att läsa.

Theoretisch - praktische Anleitung des Hau = Stoßfechtens und des Schwadronhauens (F.C. Christmann, 1838)

Trevlig manual på tyska, vars system på många punkter påminner om det svenska. Det är dock troligen inte fråga om någon direkt påverkan, utan om två parallellt utvecklade system som råkat komma till liknande slutsatser. Detta är den manual Hammaborg baserar sin sabelkurs på.

Christmann 1838

The art of defence on foot with the broad sword and sabre (C. Roworth, 1804)

Detta är en utmärkt bok som först gavs ut 1798 och kom i ett otal utgåvor därefter. Stilbildande för brittisk sabelfäktning under tidigt 1800-tal och innehåller mycket bra praktisk vägledning om taktik i kontrafäktning. Just denna utgåva var tyvärr inte illustrerad. Jag ska se om jag kan ordna fram illustrationerna också.

Roworth 1804

Cold steel (Alfred Hutton, 1889)

Denne brittiske f.d. dragonkapten beymrade sig över vad han såg som en degenerering av sabelfäktningskonsten under sin tid, och skrev därför denna utmärkta bok i ett försök att återinföra en äldre och mindre sportifierad fäktstil. Mycket läsvärd, även om hans stil skiljer sig en hel del från den svenska. Han baserar sig till stor del på Roworth (föregående manual)

Cold steel 1889

Lessons in Sabre, Singlestick, Sabre and Bayonet (J.M. Waite, 1880)

En samtida till Hutton som lärde ut ett i mitt tycke mer praktiskt och mindre sportinriktat system än Hutton. Detta är den manual Schola Gladiatoria baserar sin sabelkurs på.

Waite 1880

Om hugg och parade med sabel (Greve Gustav Löwenhielm, 1804)

En liten kort men intressant skrift på 12 sidor med allmänna råd om fäktning till häst, skrivet vid en tid när det definitivt fortfarande var ett högaktuellt ämne.

Löwenhielm 1804

Instruktion i sabelfäktning för kavalleriet (Anonym, 1892)

Mer som en kuriositet och för att förstå skillnaderna mellan kavalleriets sabelträning och den infanteristfäktning vi normalt sysslar med. Intressant läsning, men absolut inte obligatorisk.

Kavallerimanual 1892

youtube new_logo

histfenc