Texter & studiematerial för vår långsvärdskurs

Det historiska materialet

Träningen i GHFS långsvärdskurs grundar sig på främst på manuskriptet Dresd. C487, tillskrivet fäktmästare Sigmund Ringeck. Andreas Engström har transkriberat, översatt och kommenterat Ringecks manuskript och det finns här tillgängligt.

 

Om arbetet med Fechtbuch Dresd. C487

Andreas Engström har har transkriberat och översatt Fechtbuch.C487 av Sigmund Ringecks till svenska, och det är i huvudsak detta manuskript vi använder oss av vid långsvärdsundervisningen. Både transkribering och översättning har gjorts direkt från inscannade kopior av det handskrivna originalmanuskriptet. Biblioteket i Dresden har varit vänliga nog att numera lägga ut fullfärgsbilder av hela manuskriptet (fanns inte när Andreas transkription gjordes):

http://digital.slub-dresden.de/sammlungen/werkansicht/280775717/

Andreas har tagit fram två dokument, med olika ändamål. För er som är genuint intresserade av det medeltidstyska manuskriptet finns originalmanuskriptets handskrivna text, bokstavstrogen transkription (inklusive felstavningar o.dyl.) rad för rad, samt svensk översättning kommenterad med "glosruta" där de flesta svårare ord och uttryck förklaras, oftast med länk till olika onlinelexikon i medeltidstyska.

Fullversion med faksimil, transkription, översättning och glosor (27 MB, 116 sidor)


För er som mest är intresserade av den svenska översättningen och tekniktolkningar innehåller nedanstående dokument i stället den tyska texten med en delvis normaliserad stavning och med de mest uppenbara skrivfelen rättade, den svenska översättningen, samt kommentarer till teknikerna för ytterligare förklaring.

Undervisningsversion med korrigerad transkription, översättning och kommentarer (594 kB, 57 sidor)


Den svenska översättningen är avsiktligt bokstavstrogen. Andreas har översatt exakt vad det står i originaltexten, utan att lägga in mer tolkning än nödvändigt. Detta kan göra språket aningen "styltigt" och där originaltexten är tvetydig eller svårbegriplig är även översättningen vanligen det.


 

Övrigt historiskt material

Vi använder oss även av andra manuskript inom Liechtenauer-traditionen, såsom manuskriptet HS.3227a - den äldsta bevarade texten inom Liechtenauer-traditionen - som tillskrivs Hanko Döbringer. HS.3227a utgör en mycket intressant fördjupning för våra elever och finns här tillgänglig i översättning av David Lindholm.

David Lindholms engelska översättning av HS.3227a

En ytterligare resurs är Joachim Meyers huggdiagram.

 

Modern träning

Som komplement till det historiska källmaterialet har vi tagit fram en del studiematerial för att underlätta träningen.

GHFS Grundkurshäfte (1,5 MB)

GHFS Grundkurshäfte (32,2 MB)

Hur vi tränar - ett hjälpmedel för tränare av Anders Linnard

How we train – a guide for instructors by Anders Linnard 

youtube new_logo

histfenc