Lär dig historisk fäktning med långsvärd

I Göteborgs Historiska Fäktskola tränar vi sedan 2003 fäktning med långsvärd enligt den tyska traditionen. Vi fokuserar främst på ett manuskript skrivet av fäktmästare Sigmund Ringeck, som levde på 1400-talet, men drar även kunskap från hela den tyska Liechtenauertraditionen.

 

Närkontakt med historien

Det finns så klart många anledningar att träna långsvärd hos Göteborgs Historiska Fäktskola - att få en unik insyn och koppling till historien, komma i form, få bättre koordination, tävla, ingå i en gemenskap eller träffa sköna människor. Oavsett vad som lockar dig är du välkommen till oss.

 

Källmaterialet som vi utgår från är omfattande och vi kan luta oss på en stor mängd manuskript från 13- till 1600-talet. Just dessa fantastiska och spännande historiska dokument vittnar också om långsvärdets enorma inflytande, inte bara på andra vapenarter, utan även på samhället, politiken och människor i stort. Och populariteten består. Inom den internationella HEMA-rörelsen är långsvärdet utan tvekan det vanligaste vapnet.

 

Att träna i grundkursen

När man börjar träna långsvärd startar man i grundkursen. Det finns inga som helst krav på att avancera vidare, men vill man det görs det efter rekommendation från grundkurstränarna, vanligtvis efter 2-3 terminers kontinuerlig träning. Grundkursens lektioner leds alltid av två kompetenta lärare som lär dig grunderna i hur man försvarar sig, attackerar och rör sig med ett långsvärd.

 

Grundkursen fokuserar på att lära eleven de motoriska färdigheterna som krävs för att kunna ha kontroll över sin kropp och sitt svärd. “Flow-drills”, motoriska övningar och grundläggande fysisk träning blandas med tekniker hämtade direkt från månghundraåriga manuskript. Sparring är en del av träningen men är frivillig och intar inte en central del av nybörjarträningen. I grundkursen kommer du även få viss kompletterande träning i medeltida brottning och Dussack.  Vi anordnar även klubbtävlingar emellanåt för våra nybörjare.

 

Att träna i fortsättningsgruppen

Fortsättningsgruppens träning bygger i betydligt större utsträckning än grundkursen på sparring och teknikinlärning. Vi dyker djupare ner i det historiska materialet och ökar fokuset på den individuella utvecklingen. I fortsättningsgruppen kommer du att få möjlighet att träna individuellt med en av tränarna under vissa pass. Fortsättningsgruppens tränare tillhör några av världens mest framstående och välmeriterade instruktörer.

 

För att få tävla nationellt och internationellt måste man ha tränat i fortsättningsgruppen en tid samt ha tränarnas godkännande.

youtube new_logo

histfenc