Barn & Ungdom

 

Att lära barn att slåss med svärd?

Få föremål har så stor inverkan på ett barns fantasi som ett svärd. En pinne i handen och barnet förvandlas till de ondas förgörare och de godas förkämpe. Även ungdomar (och vuxna) kan känna av en del av denna ursprungliga och lite barnsliga påverkan då de får hålla i ett riktigt svärd. Man vill testa på att göra några hugg i luften för att se hur det känns. Man ser sig om efter en motståndare.

Vi som håller på med historisk fäktning, eller ”HEMA” som är en bättre benämning, har tagit detta några steg längre. Vi drivs av en önskan att få lära oss hur svärd och gamla vapen användes på riktigt. Till vår hjälp har vi ursprungliga texter av en mängd olika fäktmästare från senmedeltid och renässans. Det vi upptäckt hittills är att de Europeiska kamptraditionerna är väldigt komplexa och utmanande och ligger långt ifrån den bild man får av film och olika historiker. Man kan nog träna en livstid utan att bli fullärd och många av oss önskar att vi fick möjlighet att börja träna fäktning i samma ålder som man gjorde i äldre tider. Ungefär vid sju till nio års ålder.

Innehållet i vår barn- och ungdomsträning skiljer sig inte så mycket från grundkursen. Det är bara utförandet som är annorlunda med mycket lek och lust. Vi fokuserar på utmanande koordinationsträning, balans, styrka och motion. Vi använder oss av begrepp från medeltidstyska och gör historiska referenser. Träningen innehåller ett stort mått av allsidiga rörelser där inga muskelgrupper tränas mer än andra. Kampen är ofrånkomlig men vi försöker hålla nere tävlingsmomentet så gått det går. Vi tillhandahåller träningssvärd och fäkthjälmar som täcker ansiktet.

Vill man komma och testa ett par gånger så är man välkommen om inte grupperna är fulla. Ta med vanliga träningskläder, gymnastikskor och en flaska för vatten.

 

Tider och kontakter

För att anmäla sig till barnkursen behöver man först skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Ange grupp (åk 4-6 eller 7-9) och barnens namn i ämnesfältet. Barnets personnummer, adress och e-post till förälder behöver vi i meddelandet. Vi kommer för närvarande erbjuda 20 personer plats i varje grupp, pga begränsningar av träningsutrustning och tränare. De 20 första som skickar mail får plats. Resterande anmälningar hamnar på reservplats och kommer erbjudas plats så snart en plats blir ledig eller vi utökar verksamheten.

Träning sker i Katrinelundsgymnasiets gymnastiksal i Göteborg.

Grupp 4-6 Söndag 16:00 - 17:00
Grupp 7-9 Söndag 16:00 - 17:30

Tränare
Jenny-Ann Petersson 0706 77 32 36
Märta-Sofie Geijer 0730 49 44 75
Britt Sjöqvist 0761 25 03 00

 

Tränare

JennyAnn Petersson
JennyAnn är född 1987 och har tränat långsvärd i GHFS sedan 2009 och var med och startade GHFS ungdomsverksamhet. Hon har tävlat sedan 2010, men sedan 2012 inriktat sig på att vara domare och hjälpa till på andra sätt tävlingsmässigt. Hon arbetar som fritidspedagog främst inom åldrarna 6-10, men även med elever upp till åldrarna 11-12.

Tävlingsmeriter:
2010: 3e plats Swordfish Women’s longsword

Märta-Sofie Geijer
Märta-Sofie föddes 1994 och har tränat långsvärd sedan 2011. Hon blev medlem i GHFS 2013 och var med och startade GHFS ungdomsverksamhet. Tidigare har hon varit barn- och ungdomstränare i Capoeira.

Tävlingsmeriter:
2012: 1a plats Kungskrabbas damturnering, 1a plats Swordfish Women’s longsword
2013: 3e plats Swordfish Women’s longsword

Britt Sjöqvist
Britt är född 1993 och har tränat långsvärd sen 2012. Hon har tävlat sen hösten 2015.

Mikael Kaiser
Text kommer snart.

 


GHFS Barnträning

 

 

 

 

 

Brottning

Kursbeskrivning

Kursen är uppbyggd kring Codex Wallerstein och Albrecht Dürrers brottningsdel och kommer fokusera på utvalda tekniker och principer för att bygga upp ett lättlärt och simpelt brottningssystem.

Större del av första terminen kommer fokusera på att träna upp brottarvana hos deltagarna, att lära ut grundläggande regler och taktiker, och lägga en grund att falla tillbaka på oavsett situation. Vi kommer också hålla oss till så kallad situationsbaserad brottning den första tiden, för att vänja deltagarna att sätta teknikerna i kontext.

Senare kommer vi gå in på mer tävlingsinriktad brottning, och diskutera fördelar, nackdelar och tankesätt för tävlingsbrottning. Allteftersom tävlingsregler för Ringen utvecklas kommer det hållas en löpande diskussion kring detta.

Kursen är upplagd så att den passar både nybörjare och personer som har tidigare brottningserfarenhet.

Mål

Målet med kursen är att ge deltagarna förståelse för brottningen och dess tekniker, att se hur saker hänger ihop och påverkar varandra, och se hur allt flyter ihop.

Kursen ska också ge en bas av simpla, lättapplicerade tekniker som ska kunna användas oavsätt om det är beväpnad kamp eller obeväpnad.

Tider

Kursen leds av Mikael Widegren, med assistans av Niklas Mårdby.

Lär dig historisk fäktning med långsvärd

I Göteborgs Historiska Fäktskola tränar vi sedan 2003 fäktning med långsvärd enligt den tyska traditionen. Vi fokuserar främst på ett manuskript skrivet av fäktmästare Sigmund Ringeck, som levde på 1400-talet, men drar även kunskap från hela den tyska Liechtenauertraditionen.

 

Närkontakt med historien

Det finns så klart många anledningar att träna långsvärd hos Göteborgs Historiska Fäktskola - att få en unik insyn och koppling till historien, komma i form, få bättre koordination, tävla, ingå i en gemenskap eller träffa sköna människor. Oavsett vad som lockar dig är du välkommen till oss.

 

Källmaterialet som vi utgår från är omfattande och vi kan luta oss på en stor mängd manuskript från 13- till 1600-talet. Just dessa fantastiska och spännande historiska dokument vittnar också om långsvärdets enorma inflytande, inte bara på andra vapenarter, utan även på samhället, politiken och människor i stort. Och populariteten består. Inom den internationella HEMA-rörelsen är långsvärdet utan tvekan det vanligaste vapnet.

 

Att träna i grundkursen

När man börjar träna långsvärd startar man i grundkursen. Det finns inga som helst krav på att avancera vidare, men vill man det görs det efter rekommendation från grundkurstränarna, vanligtvis efter 2-3 terminers kontinuerlig träning. Grundkursens lektioner leds alltid av två kompetenta lärare som lär dig grunderna i hur man försvarar sig, attackerar och rör sig med ett långsvärd.

 

Grundkursen fokuserar på att lära eleven de motoriska färdigheterna som krävs för att kunna ha kontroll över sin kropp och sitt svärd. “Flow-drills”, motoriska övningar och grundläggande fysisk träning blandas med tekniker hämtade direkt från månghundraåriga manuskript. Sparring är en del av träningen men är frivillig och intar inte en central del av nybörjarträningen. I grundkursen kommer du även få viss kompletterande träning i medeltida brottning och Dussack.  Vi anordnar även klubbtävlingar emellanåt för våra nybörjare.

 

Att träna i fortsättningsgruppen

Fortsättningsgruppens träning bygger i betydligt större utsträckning än grundkursen på sparring och teknikinlärning. Vi dyker djupare ner i det historiska materialet och ökar fokuset på den individuella utvecklingen. I fortsättningsgruppen kommer du att få möjlighet att träna individuellt med en av tränarna under vissa pass. Fortsättningsgruppens tränare tillhör några av världens mest framstående och välmeriterade instruktörer.

 

För att få tävla nationellt och internationellt måste man ha tränat i fortsättningsgruppen en tid samt ha tränarnas godkännande.

Svensk militärsabel

GHFS' grupp i svensk militärsabel tränar det sabelfäktningssystem som lärdes ut till svenska och norska fotsoldater (infanteri, artilleri och flotta) under ungefär 100 år, från tidigt 1800-tal fram till första världskriget.  Vi intresserar oss också för bajonett- och värjfäktningssystemen från samma tid, men har ingen regelbunden undervisning i dessa.

Under denna sektion på sajten finner ni information som specifikt rör sabelkursen, såsom de texter vi främst utgår från i undervisningen, kursplan, utrustning med mera. Sabelkursen har också ett eget forum under "Forum"-sektionen (endast för registrerade användare på sajten).

Snabblänkar:

Vad är militärsabel?
Praktiskt om träningen
Texter och manualer

GHFS stavgrupp

Stav

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på stångvapenavsnittet i Joachim Meÿers manual från 1570 och i huvudsak på stav, Halben Stangen. Viss träning och diskussion kring portugisisk Jogo do Pau kommer också att inkluderas, då det bedöms ha mycket gemensamt och därför kan stärka träningen i halben stangen. Gruppen använder också käppar av olika storlek samt dusack (en slags tidig sabel) i sin träning.

Nybörjare är välkomna när som helst under terminen, men bör kontakta kursledaren Roger Norling innan.

Vi jobbar med garder, pareringar, distansattacker (hugg och stöt) och en mängd binden-tekniker samt strategier för distanshantering, fotarbete, balans, fintar mm.

På sikt kommer vi även att inkludera avancerade tekniker för avväpningar och ”brottning med stav” mm, samt träning i Meyers hillebard.

För de flesta kräver kursens innehåll ett fokus på ökad ökad lår- och axelstyrka och det är därför en naturlig del av träningen. Övningar för att träna in kroppsmekanik blir också centralt, liksom träning i att utveckla Fuhlen (taktil känsla).

Varierade övningar som lyfter fram principer och enskilda tekniker ur Meyers stucke (teknikexempel) kommer också att inkluderas. Efter hand som kunskaper och färdigheter utvecklas blir också sparring en naturlig del av träningen.

Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av HEMA men en grundkunskap i terminologin för Kunst des Fechtens underlättar för deltagarna. Viss sparringvana rekommenderas dessutom starkt.

 

Mål

Den primära målsättningen är att utbilda elever i grundprinciperna i Meyer Halber Stangen och få dem att bli dynamiska stavfäktare som inte bara kan Meyers tekniker utan även klarar av att att applicera dem i fri sparring med stav eller spjut.

 

Tränare

Roger Norling (till höger på bilden nedan) är GHFS huvudtränare i stavgruppen och är den som både leder forskningen i ämnet samt själva träningen. Han är också medlem i HEMAC, Meyer Frei Fechter Guild och driver även HEMA-siten HROARR.

 

GHFS tränare Roger Norling

Roger har även undervisat i Joachim Meyer's Halben Stangen, samt långsvärd och dussack i workshops på event som Swordfish i Göteborg, i USA, Belgien, England, Österrike, Italien, Tyskland samt Polen. Under kommande år kommer han även att fortsätta undervisa i både Europa och USA.

http://www.hroarr.com/workshops/instructors/norling-roger-ghfs-hemac/

 

Läs mer om:

Studiemateriel

Utrustning

Svärd & Bucklare

Kursbeskrivning

Kursen är uppbyggd kring manuskriptet I:33 (the tower manuscript) och fokuserar på användandet av enhandssvärd i kombination med en bucklare (liten sköld). I:33 är det äldsta kända bevarade fäktmanuskriptet och tros vara från tolvhundra talet. Manuskriptet ägnar sig uteslutande åt kombinationen svärd & bucklare.

Kursen kommer till en början fokusera på att lära ut de grundläggande elementen så som de sju garderna, korrekt kroppshållning och de sekundära positionerna. Vidare fokus kommer sedan att läggas på korrekt fotarbete samt de olika sätten att anfalla och försvara sig, därefter kommer kursen gå in på begrepp som winden och avstånds bedömning och slutligen på hur dom olika momenten ska kombineras till en effektiv fäktning.

Drillövningar används mycket för att utveckla kroppskoordination samt vänja eleverna vid redskapen och hur dessa ska användas. Från drillövningarna kommer man sedan gå vidare till teknikövningar där specifika moment tränas. Detta kommer sedan att följas av långsam sparring och slutligen av fri sparring när eleven är redo för detta.

Kursen lämpar sig för både nybörjare och erfarna HEMA-utövare.

Mål

Målsättningen är att ge deltagarna en förståelse för hur redskapen ska användas och hur man fäktas med svärd & bucklare på ett säkert och historiskt korrekt sätt.

Tider

Söndagar 12.00-14.00 i Katrinelundsgymnasiet.

youtube new_logo

histfenc