Schema

Grundkurs i långsvärd: Tisdagar 18.00-20.00 och fredagar 19.30-21.30.

Fortsättningskurs i långsvärd: Tisdagar 18.00-20.00 och fredagar 19.30-21.30.

Barn- och ungdomsgrupp i långsvärd: Söndagar 16.00-17.30.

Sabel: Lördagar 11.30-13.30.

Studiegrupp i svärd och bucklare: Söndagar 12.00-14.00.

youtube new_logo

histfenc